Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:

Khẳng định vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm nhựa PVC chuyên sâu tại Việt Nam. Góp phần cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Sứ mệnh:

Đối với khách hàng và đối tác: Luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng và đối tác bằng những chính sách hợp tác lâu dài nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc công bằng, năng động, sáng tạo, nâng cao thu nhập và cơ hội thăng tiến cho mọi nhân viên

Đối với xã hội: Đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân

Giá trị cốt lõi:
- Thành tâm để thành công là kim chỉ nam của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty
- Tập Trung & Kỷ luật: Tập trung vào mục tiêu của công ty và kỷ luật thực hiện mục tiêu đã đề ra