Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp tại CTY TNHH NHỰA AN ĐẠT

An Đạt chú trọng xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp đảm bảo quá trình vận hành thông suốt, hiệu quả và liên tục trong toàn công ty. Tại An Đạt, mọi cá nhân trong công ty đều nổ lực phát huy năng lực làm việc độc lập, cũng như làm việc nhóm một cách tự giác vì lợi ích chung của An Đạt; xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực, sáng tạo; nỗ lực xây dựng môi trường làm việc, nơi mà tất cả cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực bản thân.

Nhân viên và cán bộ quản lý cùng nhau thực hiện công việc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và chia sẻ thông tin để thực hiện sứ mệnh của con người An Đạt; đáp ứng lợi ích cao nhất của các khách hàng, các nhà phân phối vì một An Đạt phát triển thịnh vượng.